Colofon

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Shine Academy

Antoinette van Reekum
Shine Academy: Trainingen met Effect
www.shine-academy.nl

Tekst &Redactie:

Antoinette van Reekum

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shine Academy.

Webontwikkeling:

Reinier verhard
www.verhard.nl

Fotografie:

HDwallpapers.in

onder de licentie: Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 (Nederland)

cc-by-sa

Shine Academy heeft geprobeerd alle rechthebbenden van de gebruikte werken te achterhalen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met Shine Academy.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]