Voor teams

Je herkent ongetwijfeld dat mensen òver elkaar in plaats van mét elkaar gaan praten. De werksfeer komt zo in het gedrang en teamleden spreken elkaar haast niet meer aan. Er heerst een sfeer van stress en men ontloopt elkaar. Misschien herken je daarbij ook het niet nakomen van afspraken in de samenwerking.

Je probeerde wellicht al in een werkoverleg tot afspraken te komen om dit aan te pakken. Er werden knelpunten aangewezen en afspraken gemaakt. Wellicht was er zelfs een teambuilding om de teamleden tot een team te maken. Echter: het niet doorbreken van de ingesleten patronen, laat de situatie bij het oude en valt men terug in deze oude patronen. En dan blijft het zoals het was. Dat wil je toch niet? Wij bieden de juiste tools voor een team weer op koers te krijgen.

teams

Hoe komt een team wèl in contact

Om een verandering te maken, dient elk teamlid eerst naar zichzelf te kijken, zijn/haar eigen patronen te herkennen en vervolgens te erkennen. Zo brengt men de eigen authenticiteit in en neemt men de verantwoordelijkheid voor de eigen patronen. Als de teamleden elkaar dán aanspreken terwijl ze hun triggers hierbij kennen, zien ze in dat het ander lid slechts een ‘voertuig’ was waarop ze vanuit een patroon iets projecteerden.

Als ze dan uitspreken wat ze raakten, elkaars ‘gebruikershandleiding’ leren kennen en ook nog eens een sfeer creëren waar de drempel om binnen de 24 uren dingen ‘schoon te maken’ met elkaar laag is, dan ontstaat er effectief contact in het team. Wat op zijn beurt leidt tot effectief samenwerken.

De effectieve aanpak om jouw team uit ingesloten patronen te transformeren

De aanpak voor de ultieme teamcoaching om ieder teamlid in contact te brengen met de ander(en) is dat er als start met ieder teamlid een persoonlijke intake wordt gehouden. Zo wordt er op voorhand al een inzicht verworven in de persoonlijke dynamiek en de dynamiek binnen het team. Over de focus van ieder teamlid gedurende het traject wordt een deal gesloten.

Vervolgens wordt -vaak in een 2-daagse teamcoaching- alle aandacht gegeven aan het opruimen van persoonlijke triggers van oud zeer, die ware belemmeringen en ‘muren’ zijn gaan vormen tussen de leden van het team. Essentieel is ineffectief gedrag en communicatie naar elkaar doorzien en omzetten naar effectieve communicatie, gedrag en teamafspraken. Dit betekent het contact werkelijk aangaan met elkaar. En dát geeft pas werkelijke teambuilding. Hierbij staat ieders verantwoordelijkheid centraal want elk individu heeft zijn eigen invloed op het geheel. Effectief samenwerken komt vervolgens tot stand door samen-te-werken aan een heldere afgestemde eenduidige focus met elkaar. Met de nieuw verworven inzichten en teamafspraken kan men dan het aangaan en zich weer op de gezamenlijke focus richten in de praktijk.

Vervolgens wordt er wel met jou samen gekeken hoe de effecten van deze teamsessie worden opgevolgd via een nazorg die passend en naadloos aansluit op het resultaat van deze teamsessie. Natuurlijk zijn ineffectieve patronen al ingesleten, dus vraagt het daarna soms oefening om met elkaar er alert op te zijn. Uiteraard zal het vervolg plaatsvinden met inzicht in wat nodig is om de werking van de teamcommunicatie in de praktijk, gericht op de gezamenlijke focus, te optimaliseren.

 

Integratie via de praktijk van alledag

De praktische situaties van alledag worden, via de thema’s die binnen het team spelen, voor de lange termijn aangegaan en opgeruimd in de genoemde interventies. Juist de praktijk wordt besproken. Ook oud zeer, als dit er is, wordt aangekeken en aangegaan, zodat er weer ruimte komt om daadwerkelijk met elkaar de focus en doelen te bereiken.

Onze professionals bespreken en beoefenen vervolgens concrete praktische communicatietools en werkvormen om deze onmiddellijk in de praktijk te kunnen gebruiken. Er is na dit traject écht iets veranderd in de groepsdynamiek. Er zijn ook afspraken gemaakt met elkaar hoe de uitdagingen in de werksfeer met elkaar op te pakken. Hoe ze elkaar gaan helpen, aanspreken en effectief vergaderen en communiceren.

Neem direct contact met ons op voor een oplossing die zowel voor jou als jouw team werkt.

Wil je meer lezen over concrete team-uitdagingen?

Als je meer wilt weten, kun je ook ons gerichte aanbod bekijken van specifieke trainingen voor teams. Dit zijn onder andere:

  • Training effectieve communicatie als team.
  • Training elkaars’ kwaliteiten ontdekken. Samenwerken vanuit ieders unieke kracht om elkaar makkelijk te kunnen vinden op basis van kwaliteit en rol die passend is. En daarnaast het beste in elkaar naar boven haalt.
  • Training feedback geven en ontvangen. In plaats van klagen, roddelen of ‘praten over’ naar echt contact. Elkaar op een aangename en effectieve wijze aanspreken op dingen die goed èn wat minder goed verlopen.
  • Training “van klagen, naar vragen”. Samen een teamcultuur ontwikkelen waarbij eindeloze discussies (ja maar), lange vergaderingen en het klagen in de cultuur wordt gestopt. Er wordt geleerd hoe teamleden elkaar kunnen bevragen waardoor ieders unieke talenten, waarnemingen en ervaringen expressie kunnen krijgen. Er wordt daadwerkelijk geluisterd naar elkaar. Er wordt hulp gevraagd en bijgesprongen waar nodig. Het team wordt een geheel.
  • Training omgaan met stress (werkdruk) en omgaan met ineffectieve samenwerkingspatronen. Teamleden krijgen inzicht in patronen van zichzelf en van de ander en leren hoe maak ze hun eigen wensen en of/positieve oplossingen kenbaar  kunnen maken in het team. De gebruikershandleiding van ieder teamlid wordt transparant: welke knoppen hebben welk effect?
  • Training groepsdynamiek en effectieve groepsinterventies op weg naar een gewenste teamcultuur. De leider en andere teamleden krijgen inzicht in welke interventies effectiever gebruikt kunnen worden om meer focus en flow te ervaren.

Met onze trainingen krijg je met jouw team weer focus, de samenwerking verbetert en de taken kunnen weer in effectiever samen worden volbracht. Er komt meer rust, regie, volwassenheid en professionaliteit in het team. Door de praktische insteek kan er ook daadwerkelijk iets worden getransformeerd, waardoor na de training het effect voelbaar en zichtbaar is. Daar gaat het bij Shine Academy over: praktisch, concreet en met échte effectieve verandering. Contacteer ons snel om tot een aangename en effectieve oplossing te komen voor jou en jouw team of laat hier je telefoonnummer achter, zodat wij contact met je opnemen en samen kunnen bespreken hoe het voor een jouw team kan werken.