Resultaten

De volgende methoden gebruikt Shine Academy met succesvol resultaat:

 • Door scherpe vraagstelling in staat zijn de vraag achter de vraag boven tafel te krijgen waardoor er werkelijk iets verandert
 • Door secure waarneming in staat zijn om ineffectieve patronen snel in kaart te brengen waardoor doorbraken kunnen plaatsvinden bij ineffectieve patronen
 • Mensen inspireren om uit de waan van de dag te treden en hen uit te dagen om te kiezen voor ver-antwoord-elijkheid en authenticiteit.
 • Buiten de gebaande paden denken waardoor mensen in beweging (durven te) komen
 • Hoofd en hart verbinden zodat het leren van vaardigheden ook verbonden wordt met de bijbehorende attitude van jouw medewerkers (overtuiging, houding en motivatie)
 • Jouw medewerkers zichzelf te laten zijn door erkenning en acceptatie zodat ze kunnen en willen groeien en stappen maken
 • Teams inspireren om na te denken over hun teamdynamiek en deze bespreekbaar te maken (feedback geven en bespreken hoe er met elkaar wordt omgegaan)

 

De volgende resultaten boekt Shine Academy via jou en jouw medewerkers.
Jouw medewerkers hebben:

 • persoonlijke bewustwording over hun sterktes en valkuilen;
 • vaardigheden & gereedschappen in eigendom;
 • leiderschap toegeëigend;
 • volwassen professionele & pro- actieve communicatie bewust en toegeëigend;

 

De door jou gewenste resultaten waargemaakt;

weerstanden, agressie en emoties opgevangen en omgebogen, waardoor de klantgerichtheid door jouw (interne/externe) klant ervaren wordt:

 • bereikt dat de klant zich geholpen voelt door jouw producten en/of diensten;
 • (commerciële) doelstellingen behaald waardoor de omzet verhoogt en optimaliseert;
 • de teamdynamiek geoptimaliseerd. De medewerkers stimuleren elkaar, werken samen en motvieren elkaar, waardoor de effectiviteit en jouw teamdoelstellingen – en efficiëncy worden behaald.