Leiding geven aan verandering


Als leider is één begrip voor u van groot belang in tijden van verandering: overtuigingskracht. Hoe gaat u staan voor de gewenste verandering en krijgt u mensen mee? Als leider bent u altijd een stap verder dan de rest. Daarom wordt naar u gekeken voor focus als uw team in de steigers staat.

Overtuigingskracht

Dit is een kracht waar u iets geweldigs mee kan doen, maar tegelijkertijd betekent het dat veranderen ook voor u als leider niet eenvoudig is. Weerstand en onzekerheid vanuit de organisatie komen uw kant op. Het is uw verantwoordelijkheid hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Om uw goede ideeën tot hun recht te laten komen heeft u overtuigingskracht nodig bij zowel de mensen boven u – uw directie – als onder u – uw team. Bij dit onderdeel van uw leiderschap kan Shine Academy u ondersteunen.

Overlevingspatronen tijdens onbekende situaties

Een verandering betekent per definitie iets ‘nieuws’. Dat geeft vanzelfsprekend onzekerheid, ook voor u als leider. Situaties die u nog niet eerder heeft meegemaakt en mogelijk niet heeft ingeschat dienen zich voor. Als leider kan het soms voelen alsof u er alleen voor staat. Ieder mens heeft een in zijn hersenen ingebouwd mechanisme om hiermee om te gaan. Zie het als een overlevingspatroon, een veilige modus om op terug te vallen in onbekende situaties. Hoewel het meestal fijn is als onze hersenen ons helpen met hun ingebouwde mechanismen, kan soms zo zijn dat het patroon waarop u terug neigt te vallen niet ideaal is voor de situatie. Dat wil zeggen: niet de meest constructieve strategie op de wat langere termijn.

Wellicht herkent u het terugvallen op een bepaald patroon bij uzelf. Als u liever vanuit kracht zou reageren op onbekende situaties dan vanuit oude patronen, is er goed nieuws: het is mogelijk uw hersenen bij te laten leren. Door middel van bewezen technieken kunt u uw hersenen nieuwe gewoontes aan leren die een meer constructieve weg inslaan. Het begint bij het leren herkennen van uw eigen triggers en stress.

Kennis van groepsdynamica

Groepsdynamica spelen een zeer grote rol in iedere organisatie. Met name het effect van groepsdynamica in tijden van verandering wordt vaak onderschat. Ook stress is een factor om rekening mee te houden. Door meer kennis te vergaren over deze processen, leert u verandering veel effectiever te managen. Dit wordt met name waardevol als u de waarde van uw medewerkers ziet en met hen heeft onderzocht hoe zij waarde toe kunnen voegen aan de verandering. Ook hier kunnen wij u bij ondersteunen. Klik hier [link] voor meer informatie.

Wat een training u biedt

Wij kunnen u helpen om uw overtuigingskracht tijdens veranderingen te vergroten. Dit doen we door u effectieve tools te bieden die rechtstreeks in de praktijk toepasbaar zijn.
• U leert om uw stakeholders te overtuigen zodat zij achter u en uw creatieve ideeën staan.
• U leert om het beste uit uzelf als leider te halen tijdens een verandering. Inzicht in uw mogelijkheden en grenzen op het gebied van tijd en kwaliteiten. Tools om uw eigen kracht in te zetten.
• U leert om tijdens hectische perioden de focus te behouden: organisatiedoelen moeten gerealiseerd worden, het werk komt niet stil te liggen maar tegelijkertijd moet de verandering in de organisatie worden doorgevoerd.

Na afloop van de training heeft u tools om leiderschap te geven in een veranderende omgeving, vanuit uw eigen kracht. U kunt uw stakeholders overtuigen zodat de organisatie achter u staat. Vanuit een helicopter view kunt u iedere veranderende situatie aanschouwen en sturing geven middels inverventie. De verandering wordt realiteit.

Aangesloten bij:
NOBCO De Ethische Kring Coaching Nederland NOBTRA
© Copyright Shine Academy -  Colofon