Medewerkers meenemen in veranderingen


Negatief in positief omzetten

Veranderingen kunnen uw organisatie enorm veel opleveren, maar de weg er naartoe is vaak lastig. Ook al is de verandering van tevoren regelmatig naar voren gekomen, mensen voelen weerstand. Dat komt voornamelijk voort uit onzekerheid en een neerwaartse spiraal. De weerstand wordt op verschillende manieren geuit: initiatief blijft uit, u staat er als leider alleen voor en ziekteverzuim ligt op de loer. Als u deze situatie herkent, is het tijd om in te grijpen. Shine Academy kan u helpen om het negatieve om te zetten naar postief. Dat doen we middels een bewezen methode van focus sessies, tools en begeleiding bij leiderschap.

Weerstand bij het inslaan van een nieuwe richting

Veranderingen in organisaties kunnen van alles zijn. Een reorganisatie, een fusie met een andere organisatie, een verhuizing en een nieuwe structuur bijvoorbeeld. Als mensen weerstand voelen bij een veranderende situatie, heeft dat op verschillende manieren zijn weerslag op de organisatie. U merkt bijvoorbeeld dat emoties vaker hoog oplopen en dat ziekteverzuim aan het stijgen is. De focus wordt minder waardoor een gevoel van chaos ontstaat. Uw medewerkers voelen onstuurbaar voor u. Dit kan rechtstreeks tot problemen leiden.

Iets minder zichtbaar maar net zo desastreus is het meer passief reageren op de nieuwe plannen door medewerkers. U staat er als leider alleen voor. Goede ideeën die niet naar voren worden gedragen: dat is een belangrijk gemis. U heeft de potentie, kwaliteiten en creatieve bijdragen van uw medewerkers nodig om van de verandering een succes te maken.

U heeft het als leider niet makkelijk. U kent de tools voor leiderschap. U heeft een strategie ontwikkeld om de nieuwe plannen uit te rollen. U heeft de nieuwe plannen bovendien meerdere keren op de agenda gezet om uw medewerkers te betrekken. Desondanks gaan uw medewerkers niet mee. Dat vreet tijd, aandacht en energie van u.

Een soepelere manier van veranderen

De situatie die hierboven wordt beschreven is vanzelfsprekend niet wenselijk. Wellicht herkent u er aspecten in die vergelijkbaar zijn met uw situatie. Dan is de kans groot dat u onderschrijft dat onderstaande punten een veel beter beeld beschrijven.
• Medewerkers begrijpen de nieuwe plannen en denken mee
• Er wordt pro actief bijgedragen: commitment, creatieve bijdragen en ideeën
• Individuele kwaliteiten worden voor de organisatie ingezet
• Er heerst een gezonde focus op de nieuwe plannen
• Met een goed gevoel kunnen deelgebieden van de plannen worden gedelegeerd aan medewerkers

Een beproefde methode om mensen mee te krijgen

Medewerkers meenemen tijdens de voor hen onzekere tijden is waardevol en absoluut mogelijk. Shine Academy kan u daarbij helpen middels een gerichte training. De basisgedachte achter de training is medewerkers meekrijgen in de nieuwe richting door alle perspectieven te horen, ook de minderheden. We doen dit door middel van een beproefde methode die uw leiderschap ondersteund.

Samen met uw medewerkers maakt u een nieuwe start tijdens een focus-sessie. Bijvoorbeeld door een waarderende werkmethode, die de mensen zélf laat meedenken (Appreciative Inquiry), wordt een eind gemaakt aan het overheersend negatieve en worden de nieuwe plannen in een gezamenlijk ander daglicht gesteld. Er is aandacht voor waardering van ieders talent, zodat betrokkenheid direct wordt vergroot. U en uw medewerkers krijgen de tools om direct zelf in kleine werkgroepen aan de slag te gaan. Eigenaarschap en betrokkenheid wordt gestimuleerd. Het komt vanuit de mensen zelf. En niet als truc, maar vanuit het ‘eggie’. Uit medewerkers ontstaan de mooiste ideeën. Committment en beweging komt er, maar wel vanuit intrinsieke motivatie. U bent zeer waardevol voor uw commitment voor hen. U bent bij en met uw medewerkers, als inspirator en betrokken voorman/vrouw.

Deze training zorgt ervoor dat even uit de waan van de dag wordt gestapt om de situatie opnieuw te beschouwen. Zo komt eigenaarschap van de nieuwe strategie bij iedereen te liggen in plaats van alleen bij de leidinggevende. Het is een feite een vertraging, zodat u daarna de versnelling in kan zetten.

Aangesloten bij:
NOBCO De Ethische Kring Coaching Nederland NOBTRA
© Copyright Shine Academy -  Colofon