Regie weerstanden & emoties

Eigen regie behouden – omgaan met weerstand in een verandering

Verandering is de enige constante

De wereld om ons heen verandert continue. Toch gaat het tegen de aard van de mens in om dit direct te accepteren en positief op te pakken.
Deze reactie komt voort uit angst en het gevoel de controle over de situatie te verliezen. Aangezien verandering onvermijdelijk is, is het zaak om er zo goed mogelijk mee om te gaan. Als je merkt dat jouw medewerkers hier moeite mee hebben, kan een training uitkomst bieden. Door tools aan te leren die iedereen zelf de regie laat behouden, ongeacht wat er om hem of haar heen gebeurt, wordt soepel omgaan met verandering vele malen gemakkelijker.

training-verandering

Verander management is management van verwachtingen

Veranderingen roepen in eerste instantie weerstand op. Dit is meestal een negatief coping-mechanisme wat mensen zich eigen hebben gemaakt. Verandering druist namelijk vaak tegen een belangrijk fundament in: alle verwachtingen die we hebben in elk moment van situaties. Mensen hebben bijvoorbeeld de (hoop en) verwachting dat het heden ongewijzigd blijft. Als dit niet het geval blijkt te zijn, is dit bedreigend. Het gevoel overgeleverd te zijn aan de situatie is vervelend en roept een hoop emoties op.

Herken je het als je een bepaald ritueel hebt en dat nu juist iets anders loopt? De verwachtingen die je hebt, voldoen niet meer in die situatie. Je moeten ‘copen’ met de nieuwe situatie. Meestal lukt dat. En zeker in een verandering, zijn er veel nieuwe situaties, waarover mensen bepaalde verwachtingen hebben. Of het nu werk is, een overlegstructuur, een werkplek, werktijden, verbouwing, indeling van een gebouw, nieuwe collega’s, een nieuw project, een nieuwe samenwerking, een ander gebouw, een nieuwe leider. Zelfs de plek van de kantine of toiletten is een gewoonte waar we verwachtingen over hebben. Onbewust.

Je hebt de beste plannen. En je ziet de ene persoon na de andere in de weerstand schieten: emoties, klagen, ziekteverzuim, stress, roddel: Alles maak je mee. Wanneer emoties de boventoon voeren tijdens een periode van verandering, heeft dat negatieve en mogelijk vergaande gevolgen. De weerslag is met name zichtbaar op twee fronten. Ten eerste lopen de stress levels op, waardoor productiviteit daalt en ziekteverzuim toeneemt. Ten tweede loopt samenwerking minder soepel. Daardoor zakt de kwaliteit van het geleverde werk. Dit vraagt veel van leidinggevenden, van medewerkers en ook van een team(dynamiek). En daar is soms steun bij nodig om ineffectieve gedragingen om te zetten naar effectieve gedragingen.

Coping mechanismen: ineffectieve en effectieve patronen

De coping-mechanismen die je ziet bij jouw werknemers zijn in feite gewoontes. Het goede nieuws is dat ongewenste gewoontes kunnen worden afgeleerd en worden vervangen door constructieve gewoontes. Zoals meestal bij gedragspatronen is de eerste stap van een training het verkrijgen van inzicht. Inzicht in hun eigen patronen en in de teamdynamiek. Omgaan met weerstand is daarin een belangrijk onderdeel.

Jouw medewerkers leren naar zichzelf te kijken en objectief na te denken over de manier waarop zij met verandering omgaan. Dit plaveit de weg voor nieuwe keuzes bij het omgaan met verandering, vanuit eigen eigenaarschap. Letterlijk keuzes inderdaad, want de regie ligt bij iedere medewerker zelf. Men is nooit volkomen overgeleverd aan een situatie: er is altijd de keuze in hoe daarop te reageren.

Door anders naar veranderingen te kijken, kunnen verwachtingen worden bijgesteld. Als we niet de verwachting hebben dat alles hetzelfde blijft, maar bijvoorbeeld de verwachting dat werk voldoening geeft, kan soepel worden omgegaan met verandering. Immers, zolang de verandering nog steeds leidt tot voldoening gevend werk is er niets aan de hand. Iedere medewerker kan op deze manier vanuit zijn eigen kracht een nieuw effectief coping-mechanisme aanleren.

 

Met elkaar in plaats over elkaar praten

Wanneer medewerkers in staat zijn goed om te gaan met verandering, heeft dat tal van voordelen. Mensen bieden geen weerstand, maar werken mee en denken mee.
Zo komen er nieuwe ideeën die bijdragen aan de verandering. De sfeer blijft goed en het werk levert plezier op. Er hangt energie in de lucht en mensen voelen zich gewaardeerd. En: in plaats van óver mensen te praten, wordt er weer mét mensen gepraat.

Goed met verandering omgaan betekent dat mensen zich niet afsluiten, maar elkaar juist weten te vinden. Door middel van praktische tools worden jouw medewerkers geholpen om effectief te blijven communiceren in tijden van verandering.

Inzicht in zichzelf, inzicht in anderen en concrete handvatten voor een positieve houding. De training omgaan met weerstand zorgt ervoor dat mensen naar elkaar luisteren en open staan voor feedback. Door het gevoel de regie over de situatie te hebben, is er geen ruimte voor kleinzerigheid en andere schadelijke houdingen. Zo kan samenwerking tot de beste resultaten leiden. 

Hoe krijgen jouw mensen nu meer eigenaarschap?

Wij bieden jouw mensen tools om vanuit persoonlijk inzicht een ander houding of coping te ontwikkelen. Daardoor gaan jouw mensen naar elkaar luisteren, effectief gedrag inbrengen, hun kwaliteiten en creatieve oplossingen bieden, waar jij nog niet aan had gedacht.
De eindeloze discussies worden hiermee opgelost als sneeuw voor de zon en iedereen is in staat om vanuit ‘rijkdom’ te communiceren.

Daar helpen wij jou graag bij. Als middel worden middelen ingezet, die passend en blijvend zijn.

De focus is om mensen in contact met zichzelf, de regie te leren herpakken in lastige situaties. Jouw mensen krijgen inzicht in zichzelf, om hun eigen eigenaarschap terug te krijgen in het moment. Zodat mensen weer mét elkaar gaan praten in plaats van over elkaar. Zodat er een keuze vrijheid is om uit een patroon te stappen en elkaar aan te spreken, onderling feedback te geven en effectief met elkaar in contact komen.

Om leren omgaan met weerstand?

Wil je ook leren omgaan met weerstand en een training volgen? Neem dan gerust hier contact met ons op. Welkom.