Van waarde zijn en waarde toevoegen

Waarde en veranderingen: hoe zit dat?

Veranderingen kunnen ontzettend lastig zijn voor mensen. Tegelijkertijd zijn veranderingen onvermijdelijk in iedere organisatie, en dat is gezond. Daarom is het zaak dat jouw medewerkers worden geholpen om zo goed mogelijk om te gaan met verandering. Een belangrijk onderdeeel van omgaan met verandering is het inzien van eigen waarde. Om flexibel te zijn is het nodig dat jouw medewerkers begrijpen wat hun waarde is en hoe zij zelfs waarde toe kunnen voegen tijdens een verandering. Dit ‘empowered’ mensen. Shine Academy kan jou en jouw medewerkers hierbij helpen middels een praktische en effectieve training.

training-verandering

Verandering kan tot grote uitdagingen leiden

In een periode van verandering kunnen jouw medewerkers tegen uitdagingen aan lopen. Dat geldt voor veranderingen in allerlei vormen en maten: een fusie met een ander bedrijf, een reorganisatie of een nieuwe manier van werken bijvoorbeeld.

Zo komende onderstaande situaties tijdens zo’n periode regelmatig voor:

  • Mensen zien hun waarde niet
  • Mogelijkheden om bij te dragen aan de verandering worden niet ingezien
  • Mensen zijn blind voor de positieve aspecten van de verandering
  • Kernwaarden worden niet geleefd
  • Mentaliteit is negatief, met name ten opzichte van de verandering

Maar: het kan ook anders

Voor jouw organisatie is het vele malen beter als deze situatie er anders uit komt te zien. Wanneer er positief op verandering wordt gereageerd, zie je dat kwaliteiten veel meer leven en ook worden ingezet voor de organisatie. De mentaliteit van mensen en kernwaarden liggen op één lijn, waardoor deze effectief in gedrag worden toegepast. Werknemers tonen ondernemerschap door hun eigen regie en authenticiteit in te zetten. Ze zijn ambassadeurs voor de organisatie. Er heerst een sfeer van commitment en positiviteit. Medewerkers begrijpen de rationale achter de verandering. Kortom: mensen werken mee aan de verandering in plaats van tegen.

Het belang van waarde

Bovenstaande schets leidt uiteraard tot de vraag: hoe kunnen medewerkers significant beter omgaan met verandering? Het antwoord ligt in waarde. Het komt de hele organisatie ten goede als mensen hun eigen waarde inzien en ook toevoegen. Daarbij is bewustwording met name van belang.

Als mensen zich bewust zijn van hun eigen waarde kunnen zij de positieve kanten aan verandering zien. Het neemt een stuk angst en onzekerheid weg wat mensen helpt om zonder oogkleppen op de situatie in beschouwing te nemen. Zo kunnen mensen zien wat de verandering hen op kan leveren, maar ook hoe zij in het plaatje passen en zelfs pro actieve stappen die zij kunnen nemen om bij te dragen aan de verandering.

Een training biedt uitkomst

Het is voor de meeste mensen niet vanzelfsprekend om in te zien wat hun waarde is. Daarvoor is bewustwording nodig van kwaliteiten, talenten en bijdrage aan de organisatie, maar ook van valkuilen. Door met een open blik naar zichzelf te kijken leren mensen hun eigen waarde kennen. Juist door ook naar valkuilen of ontwikkelpunten te kijken wordt een eerlijk en authentiek beeld gevormd.

Jij kunt jouw medewerkers helpen om hun individuele waarde in te zien. De eerste stap daarbij kan deze training zijn. Dit is een praktische en effectieve manier om inzicht te creëren. De training wordt als plezierig ervaren waardoor mensen open staan om te leren. Na afloop van de training zijn medewerkers zich bewust van hun toegevoegde waarde in de organisatie. Als jouw organisatie zich midden in een verandering bevindt, kunnen jij en jouw medewerkers direct in de praktijk ervaren hoe hun houding verandert. Ook als voorbereiding op een toekomstige verandering is de training zeer effectief. Zo zijn medewerkers vanaf dag één aan boord.