Coaching opstarten in 5 stappen


In 5 stappen uw coaching opstarten

Stap 1: U plant met mij een intakegesprek, waarbij we samen kennismaken, uitgangspunten bespreken en uw doelen bepalen die u zouden helpen. Persoonlijke doelstellingen zijn het uitgangspunt van elk coachingstraject.

Een intake- & kennismakingsgesprek is nu achter de rug, waarbij u in ieder geval een stap verder bent in uw ontwikkeling in wat er bij u past.

Stap 2: Na dit gesprek geeft u, bij een klik en uw vertrouwen in mij als coach, een ‘go’.

Stap 3: We plannen 5 gesprekken van elk circa anderhalf tot twee uur. Hierin gaan we in elk gesprek opnieuw toewerken naar uw gewenste resultaat, passend bij de doelen en de richting die u wilt inslaan. Niet het ‘probleem’, maar de gewenste (praktische) oplossingsrichtingen of bruikbare tools staan steeds centraal.

Manieren van coaching: coaching passend bij uw leerstijl

Sommige mensen baat bij een gesprek om zaken uit te diepen, inzicht te verkrijgen, eigen antwoorden te vinden. We gaan dan te werk via oplossingsgericht coachingsgesprek. En sommige mensen hebben meer baat bij bijv. ontspanning of inzichtgevende ruimtelijke werkvormen, zonder dat er veel ‘gesprek ‘ in de aanpak aanwezig is. Dit is meer de counselende insteek van de sessies.

Ik kies met u samen de vorm die passend is bij de gestelde doelen en bij uw leerstijl. U bepaalt helemaal waar u zich prettig bij voelt. En ik zal het ook met u afstemmen. U brengt ook steeds uw vragen mee naar de sessie, zodat de actuele situaties steeds op de voorgrond staan zodat u direct effect behaalt uit uw coaching.

Stap 4: Na elk gesprek gaat u naar de digitale omgeving, waar ik een persoonlijk account voor u heb aangemaakt, in Impr0ve, via het tapje ‘inloggen’. Daarin vindt de integratie plaats. U vult een sessieverslag in na iedere sessie. Na het eerste gesprek (of ter voorbereiding) vult u een intake formulier en een mentale thermometer in. Dit is om uw resultaten te optimaliseren en effectief met uw groei bezig te zijn. En ook om onze coachingsgesprekken zo effectief mogelijk te houden omdat u ook op de sessie terug blikt, in wat er als interventie werkte en wat voor u anders mag. Zo blijft u de regisseur van uw traject.

Als extra bij coaching vanuit de werkgever: Mocht de coaching vanuit uw werk zijn, plannen we in 1 van deze gesprekken, ook ruimte in -ca. een half uur tot drie kwartier- met uw leidinggevende om de positieve kwaliteiten van u en de aspecten die uw leidinggevende en u, u samen gunnen te optimaliseren, te bespreken. Dit, zonder dat er informatie vanuit het coachingstraject bij de organisatie of leidinggevende terecht komt.  Onze gesprekken zijn immers geheel vertrouwelijk van aard. We houden het gesprek op een moment wat passend is voor u. U en effectieve communicatie en gedrag staat immers centraal in dit traject.Als de organisatie of leidinggevende het onderwerp van gesprek is, wordt een passende oplossing gevonden.

Stap 5: Na 5 gesprekken (vaak in het vijfde gesprek) evalueren we de effecten van de coaching. Van te voren vult u een evaluatie formulier in, evenals een mentale thermometer. Zo kunnen we de vooruitgang ervaren ook in uw beleving. De resultaten en inzichten worden gevierd en gekeken naar de borging in de praktijk.

Net zoals we secuur in contact zijn gekomen, nemen we op een zorgvuldige manier afscheid.

Als u meer steun wilt, kunnen er eventueel afspraken over vervolg gemaakt worden, mocht u dat als wenselijk ervaren.

Aangesloten bij:
NOBCO De Ethische Kring Coaching Nederland NOBTRA
© Copyright Shine Academy -  Colofon