Coaching opstarten in 5 stappen

In 5 stappen jouw coaching opstarten

Stap 1: Je plant met mij een intakegesprek in, waarbij we samen kennismaken, uitgangspunten bespreken en je doelen bepalen met bijbehorende tools, die je helpen om te realiseren wat je wilt. Persoonlijke waarden met bijbehorende doelstellingen zijn het uitgangspunt van elk coachingstraject.

Een intake- & kennismakingsgesprek is nu achter de rug, waarbij je in ieder geval een stap verder bent in jouw ontwikkeling in wat er bij je past.

Stap 2: Na dit gesprek geef je, bij een klik en jouw vertrouwen in mij als coach, een ‘go’.

Stap 3: We plannen 5 gesprekken van elk circa anderhalf tot twee uur. Hierin gaan we in elk gesprek opnieuw toewerken naar uw gewenste resultaat, passend bij de doelen en de richting die je wilt inslaan. Niet het ‘probleem’, maar de gewenste (praktische) oplossingsrichtingen of bruikbare tools staan steeds centraal.

individuen

Manieren van coaching: coaching passend bij jouw leerstijl

Sommige mensen baat bij een gesprek om zaken uit te diepen, inzicht te verkrijgen, eigen antwoorden te vinden. We gaan dan te werk via oplossingsgericht coachingsgesprek. En sommige mensen hebben meer baat bij bijv. ontspanning of inzichtgevende ruimtelijke werkvormen, zonder dat er veel ‘gesprek ‘ in de aanpak aanwezig is. Dit is meer de counselende insteek van de sessies.

Ik kies met jou samen de vorm die passend is bij de gestelde doelen en bij jouw leerstijl. Je bepaalt helemaal waar je je prettig bij voelt. En ik zal het ook met je afstemmen. Je brengt ook steeds jouw vragen mee naar de sessie, zodat de actuele situaties steeds op de voorgrond staan zodat je direct effect behaalt uit je coaching.

Stap 4: Na elk gesprek ga je naar de digitale omgeving, waar ik een persoonlijk account voor je heb aangemaakt, in Upguide via het tapje ‘inloggen’. Daarin vindt de integratie plaats. Je vult een sessieverslag in na iedere sessie. Na het eerste gesprek (of ter voorbereiding) vul je een intake formulier en een mentale thermometer in. Dit is om uw resultaten te optimaliseren en effectief met jouw groei bezig te zijn. En ook om onze coachingsgesprekken zo effectief mogelijk te houden omdat je ook op de sessie terug blikt, in wat er als interventie werkte en wat voor jou nét anders mag. Zo blijf je de regisseur van jouw traject.

Als extra bij coaching vanuit de werkgever: Mocht de coaching vanuit jouw werk zijn, plannen we in 1 van deze gesprekken, ook ruimte in -ca. een half uur tot drie kwartier- met jouw leidinggevende om de positieve kwaliteiten van jou en de aspecten die je leidinggevende en jij, je gunnen te optimaliseren, te bespreken. Dit, zonder dat er informatie vanuit het coachingstraject bij de organisatie of leidinggevende terecht komt.  Onze gesprekken zijn immers geheel vertrouwelijk van aard. We houden het gesprek op een moment wat passend is voor jou. Jij en jouw effectieve communicatie en gedrag staan immers centraal in dit traject. Als de organisatie of de relatie met jouw leidinggevende het onderwerp van gesprek is, vinden wij een passende oplossing.

Stap 5: Na 5 gesprekken (vaak in het vijfde gesprek) evalueren we de effecten van de coaching. Van te voren vul je een evaluatie formulier in, evenals een mentale thermometer. Zo kunnen we de vooruitgang ervaren ook in uw beleving. De resultaten en inzichten worden gevierd en gekeken naar de borging in de praktijk.

Net zoals we secuur in contact zijn gekomen, nemen we op een zorgvuldige manier afscheid.

Als je meer steun wilt, kunnen er eventueel afspraken over vervolg gemaakt worden, mocht je dat als wenselijk ervaren.